Course curriculum

  • 1

    Stamming og identitet - innledning

    • Hva vil vi ta opp i dette foredraget?

  • 2

    Foredrag

    • Foredraget "stamming og identitet"